szkoła uwielbienia

W #WielkiPost2020 chcemy radykalnie odwrócić się od grzechów, porażek, trudnych okoliczności i utkwić nasz wzrok na Wszechmogącym Bogu. Najwyższy czas przestać skupiać się na sobie i pozwolić Bogu być Bogiem w naszym życiu.

Wierzymy, że jeśli przylgniemy do Niego całym sercem, ze wszystkich sił, to On sam będzie działał z potężną mocą, bo jest naszym dobrym Tatą.

Niezależnie od tego co dzieje się obecnie w Twoim życiu, co myślisz sam/a o sobie, Bóg ma bardzo dobry plan dla Twojego życia. Pytanie brzmi, czy pozwolisz Mu go zrealizować? Zapisz się już dziś na wyzwanie #WielkiPost2020*. Niezależnie od tego jak ciężka walka Cię czeka, pamiętaj – to nie Twoja wojna. Bóg pragnie walczyć za Ciebie.

*Te wyzwanie nie jest dla sprawiedliwych, ale dla grzeszników. Jeśli jesteś zdrowy, to prześlij link do tej strony komuś, kto potrzebuje Lekarza.

 

 

 

Zapisuję się

„Bóg pragnie żyć z Tobą w głębokiej, intymnej relacji. Bóg pragnie objawić Ci swoją miłość. Jesteś Jego ukochanym dzieckiem.”

Pieśń nad Pieśniami

Oblubienica

Pocałuj mnie! Niech mnie całują twe usta, bo twoje kochanie lepsze jest niż wino, lepsze niż zapach twoich perfum. Twoje imię jest jak wyborny olejek, oto dlaczego miłują cię dziwczęta. Weź mnie za rękę i pobiegnijmy razem! Tyś moim królem, prowadź mnie do twych komnat!

Oblubieniec

Jak piękna jesteś, moja przyjaciółko, jak piękna! Twoje oczy są jak gołąbki!

Oblubienica

Jak piękny jesteś, mój ukochany, jaki uroczy! Nasze posłanie tonie w zieleni, cedrowe są ściany naszego zamieszkania, cyprysowa powała nad nami.

Odkryj jak Piękny i Dobry jest Bóg

doświadcz

49 rozdział księgi Izajasza.

Raduj się, niebo, i wesel się, ziemio! Góry, wykrzykujcie z radości! Bo Pan pocieszył swój lud i z miłością ujął się za jego biednymi. A Syjon mówił: Pan mnie opuścił i Bóg zapomniał o mnie. 

Czy może kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu? Czy może nie miłować dziecka swego łona? Lecz gdyby nawet ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie! Oto wyryłem cię na moich dłoniach, twoje mury są stale przede Mną! Spiesznie przybędą ci, którzy cię odbudują, odstąpią od ciebie ci, co cię niszczyli i burzyli. Podnieś swoje oczy i spójrz wokoło. Wszyscy oni się gromadzą, przychodzą do ciebie.

Na moje życie! – wyrocznia Pana – Są to klejnoty, którymi się przyozdobisz i opaszesz się nimi jak panna młoda. 

Bo twoje ruiny, gruzy i kraj zniszczony okażą się teraz zbyt ciasne dla twych mieszkańców, gdy oddalą się ci, którzy cię pożerali. 

Dlaczego powstała ta szkoła?

Z tego filmu dowiesz się w jakiej sytuacji życiowej jesteśmy i dlaczego postanowiliśmy założyć Szkołę Uwielbienia.

Bóg pragnie pokazać Ci Twoje piękno

28 rozdział księgi Hioba. 

Są złoża, z których pochodzi srebro, jest miejsce, gdzie się czyści złoto. Żelazo wydobywa się z ziemi, miedź wytapia się ze skały. Ciemność ma swoje granice, można ją zgłębić do końca, do ukrytych w mroku kamieni. Kopią więc szyb daleko od osiedli, zapomnieli, że mają nogu, kołyszą się zawieszeni z dala od ludzi. Ziemi dostarcza chleba, ale jej wnętrze rozsadza ogień. Są w niej skały z szafirem, jest i złoty kruszec. Drapieżny ptak nie zna tych ścieżek, nie wyśledzi ich oko sępa. Nie chodzą po nich dzikie zwierzęta, nawet lew nie kroczy tamtędy. Przykłada się rękę do twardej skały, kruszy się góry do samego spodu. W skałach drąży się przejścia, oczy wypatrują tego, co cenne. W wyżłobieniach kopalni przeszukuje się wodę i co jest ukryte wydobywa na światło.

czego będziemy się uczyć?

Modlitwa

Będziemy uczyć się wdzięczności za wszystko co było, jest i będzie w naszym życiu.

1Tes 5,18 – W każdej sytuacji dziękujcie! To jest bowiem wolą Boga względem was w Chrystusie.

Będziemy uwielbiać Boga niezależnie od tego, co przeżyliśmy, czym żyjemy i jaka będzie przyszłość. Bóg ma moc wszystko przemienić w dobro.

Dz 16,25-26 – Około północy Paweł i Sylas jeszcze się modlili i śpiewali Bogu. A inni więźniowie przysłuchiwali się. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, zadrżały fundamenty więzienia, wszystkie bramy się otwarły i ze wszystkich opadły kajdany. Zbudził się również strażnik i zobaczył otwarte bramy więzienia. Dlatego wyciągnął miecz i chciał się zabić. Myślał bowiem, że więźniowie pouciekali. Lecz Paweł zawołał głośno: Nie rób sobie nic złego! Jesteśmy tutaj wszyscy! Wtedy strażnik zażądał światła, wbiegł do środka i drżąc, upadł do nóg Pawła i Sylasa. Potem wyprowadził ich na zenwątrz i zapytał: Panowie, co mam uczynić, aby się zbawić! Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli – a zbawisz się ty i twoja rodzina. Potem jemu oraz wszystkim jego domownikom opowiedzieli naukę Pana. W nocy, jeszcze o tej samej godzinie zabrał ich z sobą i obmył im rany. Zaraz też przyjął chrzest razem z rodziną. Wprowadził ich do swego domu i nakarmił ich. Cieszył się razem z domownikami, że uwierzył Bogu.

Post

Mamy przygotowaną taką metodę postu, która dla każdego z nas będziemy możliwa do zrealizowania. To będzie bardzo mały krok, który nauczy nas wielkiej cnoty, jaką jest wierność.

Mt 6,16-18 – Gdy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy, którzy ponurym wyglądem chcą ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was: Oni już otrzymują zapłatę. Gdy ty pościsz, namaść głowę olejkiej i umyj twarz, aby nie ludzie widzieli, że pościsz, tylko twój Ojciec, który jest w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi ciebie.

Jałmużna

Będziemy uczyć się bycia hojnymi przez wspieranie ludzi w potrzebie w taki sposób, jaki każdy z nas może.

Mt 6, 3-4 – A kiedy dajesz jałmużnę, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi to, co jest ukryte, odpłaci tobie.

8 duchów zła

Ewargiusz z Pontu, mnich który żył w II wieku, stworzył dzieło pt. 8 duchów zła. Te duchy kuszą nas do popełniania 8 grzechów. Są nimi: obżarstwo, nieczystość, chciwość, smutek, gniew, acedia, próżność i pycha. Zobaczymy co o tych duchach pisał mnich z Pontu, a także poznamy sposoby jakimi możemy z nimi walczyć.

szkoła uwielbienia

ta szkoła jest zupełnie za darmo

Bóg pragnie mieszkać w naszych sercach. Czy wyruszysz z nami w drogę, by zbudować Mu dom?

o nas

Jesteśmy chrześcijanami, którzy chcą pomagać śpiewakom i śpiewaczkom lepiej śpiewać Królowi, oraz zarażać miłością do Słowa Bożego, głosząc Dobrą Nowinę wszędzie i na wszelkie sposoby.

Paweł Szczabel

Magdalena Szczabel

Na co jeszcze czekasz?